Полный текст акафиста в честь Успения Пресвятой Богородицы и как правильно читать

День Успения Богородицы посвящен погребению и телесному переселению Девы Марии на небеса. Ему предшествует 13 дней поста, который начинается 15 августа. Успение отмечают 28 августа. Празднику предшествует день предпразднества и завершается он 6 сентября, после восьми дней попразднеств. Православные христиане отмечают праздник чтением акафиста Успению Пресвятой Богородицы.

Поиск молитв на все случаи жизни

Полный текст молитв на русском с ударениями

Кондак 1

Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, восходя́щей от земли́ к Небеси́, благогове́йная пе́ния о пречестне́м Твое́м Успе́нии прино́сим раби́ Твои́, Богоро́дице. Ты́ же, я́ко иму́щая побе́ду над сме́ртию, от вся́ких на́с смертоно́сных бе́д свободи́, да зове́м Ти́: Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

И́кос 1

А́нгел предста́тель по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице ко преми́рным Ея́ возше́ствие и приити́ предъявле́ние к Не́й Сы́ну Ея́ и Бо́гу, све́тло о Не́й блиста́яся и стоя́, зовы́й такова́я: Ра́дуйся, прера́дованная Ма́ти Царе́ва; Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Ма́ти Бо́га и Го́спода Небесе́ и земли́. Ра́дуйся, предпочте́нная превели́чеством прише́ствия к Тебе́ Сы́на Твоего́ и Бо́га; Ра́дуйся, возвели́ченная извеще́нием Твоего́ к Сы́ну отше́ствия. Ра́дуйся, от все́х родо́в Бо́гом избра́нная; Ра́дуйся, свято́е вмести́лище Сло́ва Бо́жия. Ра́дуйся, проро́ческаго прорече́ния исполне́ние; Ра́дуйся, Апо́столом пречестны́й ве́нче. Ра́дуйся, святи́телем украше́ние и свяще́нником добро́то; Ра́дуйся, прави́телем удобре́ние и держа́во. Ра́дуйся, Богому́дрых и́ноков возведе́ние к Го́рнему Ца́рствию; Ра́дуйся, отверза́ющая ра́йския две́ри христиа́нскому ро́ду, при́сно Тя́ блажа́щему. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 2

Ви́дяще Апо́столов ли́к, всеси́льным манове́нием от коне́ц земли́ на о́блацех предста́вших ко Пречестно́му Твоему́, Пренепоро́чная. Успе́нию, священнонача́льницы: Диони́сий — небе́сный таи́нник, Иерофе́й ди́вный и Тимофе́й с Боголе́пною че́стию свяще́нства поя́ху Бо́гу: Аллилу́иа.

акафист успению пресвятой богородицы

И́кос 2

Разу́мная вся́ тва́рь, старе́йшая чинонача́лия а́нгельская приидо́ша со свои́м Царе́м, И́же во Своя́ живонача́льнейшия ру́це ду́шу Ма́тере Своея́ прия́т; те́плый же ве́рою Пе́тр со слеза́ми мно́гая к Не́й изрече́, зовы́й: Ра́дуйся, ко преми́рным, Ма́ти Творца́ ми́ру, восходя́щая; Ра́дуйся, к пренебе́сным, простра́ннейшая небе́с, взе́млющаяся. Ра́дуйся, четвероча́стное стихи́й освяти́вшая Твои́м восхожде́нием; Ра́дуйся, Небе́сных возвесели́вшая Твои́м прехожде́нием. Ра́дуйся, во Иерусали́м Го́рний прекра́сный прия́тая; Ра́дуйся, в нерукотворе́нныя хра́мы прера́достно вше́дшая. Ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов Цари́це; Ра́дуйся, Арха́нгелов Влады́чице. Ра́дуйся, прибе́жище ве́рных избавле́ние; Ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и защище́ние. Ра́дуйся, о все́м ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице; Ра́дуйся, бла́г вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго восхи́ти от Инди́и Фому́, за не́кое изволе́ние Бо́жие не прилу́чшуся ему́ в пречестно́е успе́ние Богома́тере, и предпоста́ви живоприе́мному Ея́ гро́бу, и́же, Преста́вльшуюся прини́к ви́дети, уразуме́ вознесе́нную на Небеса́ с те́лом и, ве́ровав, о се́м возопи́: Аллилу́иа.

И́кос 3

Име́я в себе́ помышле́ние учени́к, я́ко Бо́жиим смотре́нием бе́ ему́ не обрести́ся ко провожде́нию Богома́тере с про́чими вку́пе, обра́дован бы́в о безсме́ртнем Ея́ Успе́нии, сия́ вопия́ше к Не́й: Ра́дуйся, восприе́млемая от земли́ дла́ньма Сы́на Твоего́; Ра́дуйся, ко превы́шним возше́дшая наслажда́тися сла́вы Его́. Ра́дуйся, провожда́емая от все́х чинонача́лий а́нгельских в Го́рняя; Ра́дуйся, подъе́млемая Херуви́мы в Небе́сная и Наднебе́сная. Ра́дуйся, в Небе́сных врате́х от старе́йших Си́л велеле́пно пе́сньми возноси́мая; Ра́дуйся, от все́х Небе́сных гра́ждан окружа́емая и блажи́мая. Ра́дуйся, Не́бо земно́е, к Го́рнему селе́нию возвы́шенное; Ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день, от земли́ вознесе́нный в Ца́рствие Небе́сное. Ра́дуйся, предста́тельство на́ше и кре́пкое заступле́ние; Ра́дуйся, гре́шником Спору́чнице во спасе́ние. Ра́дуйся, Христиа́ном Цари́це и по Бо́зе Наде́ждо Небе́снаго Ца́рствия; Ра́дуйся, Ма́ти Живота́ и по Го́споде на́м упова́ние жи́зни ве́чныя. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

икона успению пресвятой богородицы

Конда́к 4

Бу́рю вну́трь име́я Аффо́ний помышле́ний неве́рных и зря́ Богоно́сными Апо́столы Богома́тере Пречестно́е Те́ло всече́стне ко гро́бу несе́нное, ко опроверже́нию устреми́ся; внеза́пу же, егда́ со ослепле́нием о́чию ру́це его́ отъя́те ко одру́ прилепле́не ви́сясте, ве́рою Ма́терь Бо́жию испове́даше, вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́шавше таи́нницы и самови́дцы Сло́ва А́нгелов, пою́щих превы́шними пе́сньми при погребе́нии Богоприя́тнаго те́ла Бо́жия Ма́тере, и че́сть пода́ти хотя́ще Богоуго́дную, потща́шася согла́сно пе́ти, глаго́люще: Ра́дуйся, благове́стие прие́мшая о преше́ствии Твое́м в Го́рнее Ца́рствие; Ра́дуйся, от благовести́вшаго Гаврии́ла прие́мшая ра́достнаго рая́ вра́вие. Ра́дуйся, пречестно́е херуви́мское мно́жество просвети́вшая; Ра́дуйся, пресла́вное серафи́мское естество́ возра́довавшая. Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная; Ра́дуйся, от проро́ков предвозвеще́нная. Ра́дуйся, злу́ю де́рзость Аффо́ниеву ско́ро отмсти́вшая; Ра́дуйся, исцеле́ние тому́жде пода́вшая. Ра́дуйся, обрати́вшая в ве́ру Аффо́ниево неве́рие; Ра́дуйся, ве́рное того́ прие́мшая испове́дание. Ра́дуйся, возводя́щая к Небеси́ любо́вь и ве́ру к Тебе́ иму́щих; Ра́дуйся, спаса́ющая ве́рою и́мя Твое́ призыва́ющих. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 5

Боготе́чныя зве́зды, Апо́столи святи́и, в поднебе́сней разсе́яннии ра́ди Ева́нгелия, восхище́ни бы́ша на о́блацех, по широте́ возду́шней, ко погребе́нию Ма́тере Госпо́дни, Ю́же пе́ньми и пе́сньми провожда́юще, с Невеще́ственными взыва́ху: Аллилу́иа.

 успению пресвятой богородицы

И́кос 5

Ви́девше Богови́дцы своего́ Влады́ку, в ру́це Ма́тере Своея́ ду́шу прие́мша, и Го́спода Того́ разуме́вше, потща́шася священносло́вия пе́сньми благосло́вне воспе́ти Ю́: Ра́дуйся, Цари́це, над все́ми Ца́рствующаго носи́вшая; Ра́дуйся, и Сама́ рука́ма Его́ Сыно́внима носи́мая. Ра́дуйся, ски́птре ца́рский в Христо́вой десни́це; Ра́дуйся, в руце́ Но́я ве́твь голуби́цы. Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов, прозя́бший нетле́ние; Ра́дуйся, кри́не неувяда́емый, процве́тший безсме́ртие. Ра́дуйся, Богоотца́ Дави́да цевни́це Богодохнове́нная; Ра́дуйся, проро́чествия его́ возста́вшая сло́во, псалти́рю и гу́сли прекра́сныя. Ра́дуйся, одушевле́нный святы́ни Госпо́дни киво́те; Ра́дуйся, в поко́й Госпо́день воскре́сший на́ш животе́. Ра́дуйся, ски́ние, от Херуви́мов осеня́емая; Ра́дуйся, Свята́я святы́х, от Серафи́мов глаго́лемая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дницы Богоно́снии Апо́столи, по отше́ствии ко преми́рным Бо́жия Ма́тере во о́бщем седе́нии обы́чныя трапе́зы бы́вше и предложе́ние ча́сти хле́ба во И́мя Госпо́дне вознося́ще, внеза́пу свы́ше Богоро́дицу Цари́цу, прише́дшую со светоно́сными А́нгелы, зря́ху и, ми́р те́м от Сы́на и Бо́га пода́вшую слы́шавше, возгласи́ша о се́м: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́ на́м Со́лнце пра́вды, Христо́с Бо́г от Твои́х пречи́стых ложе́сн, во́лею и благоразу́мием пропове́дания чрез Апо́столы ми́р просвети́ и Тя́, Богома́терь, от ро́да и в ро́д просла́ви. Те́мже и мы́ вси́ ублажа́ем Тя́, вопию́ще Ти́: Ра́дуйся, Присноблаже́нная от все́х родо́в во ве́ки; Ра́дуйся, благоутро́бная и Ми́лостивая на челове́ки. Ра́дуйся, учени́ческому ли́ку обеща́ние испо́лнившая; Ра́дуйся, присеще́нием Твои́м от Сы́на Твоего́ и Бо́га ми́р тому́ пода́вшая. Ра́дуйся, всежела́тельное святы́х сла́дкое зре́ние; Ра́дуйся, преподо́бных ма́терей и де́в святы́х всевеселя́щее ра́дование. Ра́дуйся, преходя́щая ра́йское селе́ние пра́ведных; Ра́дуйся, посеща́ющая все́х во сла́ве небе́сней су́щих. Ра́дуйся, нача́ло челове́ческаго спасе́ния; Ра́дуйся, исполне́ние все́х благи́х жела́ния. Ра́дуйся, по Бо́зе, Царе́ ца́рствующих, Богоро́дице Цари́це; Ра́дуйся, по Го́споде госпо́дствующих, Влады́це на́шем, Госпоже́ и Влады́чице. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

святая икона

Конда́к 7

Хотя́щих все́х с ве́рою входи́ти в хра́м Тво́й святы́й, Богоро́дице, при́сно спаса́еши и сла́вящих Тя́ от вся́ких напа́стей и бе́д свобожда́еши; те́мже и благове́рным лю́дем, присноблажа́щим Тя́, побе́ды на сопроти́вныя да́руй и вся́ ко спасе́нию проше́ния на́м подава́й, о се́м моля́щимся Тебе́ и пою́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7

Но́вую показа́ тва́рь, я́влься на́м, все́х Творе́ц Госпо́дь Тобо́ю, Богоро́дице. Ты́ же сро́дное промышле́ние о на́с к Нему́ иму́щи, че́стне почита́ющих пречестно́е Твое́ Успе́ние, приими́ сицева́я Тебе́ вопию́щих: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́гу, избра́нная от земны́х; Ра́дуйся, превы́шшая земны́х и Небе́сных. Ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов горе́ превозше́дшая; Ра́дуйся, ли́к учени́ческий о́блаком ко погребе́нию Ти́ до́ле совоку́пльшая. Ра́дуйся, Фому́ по погребе́нии Твое́м си́лою Бо́жиею предпоста́вившая изря́днее; Ра́дуйся, чрез него́ уве́рившая Твое́ на Не́бо с пло́тию преселе́ние. Ра́дуйся, красото́ю все́х доброде́телей украше́нная; Ра́дуйся, красне́йшему па́че сыно́в челове́ческих Сы́нови Своему́ сопричте́нная. Ра́дуйся, я́ко фи́никс, пло́тию воскре́сшею процве́тшая; Ра́дуйся, я́ко ке́др в Лива́не небе́сном, умно́жившаяся. Ра́дуйся, дре́во живота́, насажде́нное посреде́ рая́ превы́шняго; Ра́дуйся, ковче́же мы́сленный возвы́шенный в Го́рняя от пото́па сме́ртнаго. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нно в превы́шних ве́дуще Тя́, Избра́нная, я́ко со́лнце, Влады́чице, вну́трь пренебе́сных недомы́слимых красо́т и неизрече́нных добро́т, уми́льно к Сы́ну и Бо́гу, дла́ньма Его́ держи́му, возше́дшую и прера́достно прекло́ньшуюся живонача́льней Его́ десни́це, о се́м непреста́нно вопие́м: Аллилу́иа.

акафист успению пресвятой богородицы

И́кос 8

Вся́ бы́вши горе́, к Небе́сным взята́ и, земны́х не оставля́ющи, Богома́ти, рука́ма Сыно́внима носи́ма, в незаходи́мая вни́де, во о́ный гра́д всесветя́щий и прекра́сный, Иерусали́м вы́шний, Херуви́мы обстои́ма со все́ми Небе́сными си́лами, иде́же слы́шит пою́щих сия́: Ра́дуйся, Ея́же пресвята́я душа́ в вы́шнем всесве́тлом Сио́не вселя́ется; Ра́дуйся, Ея́же и нетле́нное те́ло та́можде с душе́ю ку́пно прославля́ется. Ра́дуйся, вше́дшая в престо́льный гра́д Самаго́ Вседержи́теля; Ра́дуйся, возне́сшаяся в прекра́сный ра́й Вы́шняго Насади́теля. Ра́дуйся, пренесе́нная во гра́д, основа́нный от ка́меней всесветя́щих; Ра́дуйся, введе́нная во огра́ду, обстои́мую во́и си́л превы́шних. Ра́дуйся, превы́шше Небе́с во благоле́пие Бо́жие взя́тая; Ра́дуйся, па́че все́х невеще́ственных умо́в почте́нная. Ра́дуйся, принося́щая к Сы́ну Своему́ и Бо́гу моле́ние ве́рных; Ра́дуйся, и Сама́ непреста́нно у Престо́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щаяся о все́х. Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, ми́р спаса́ющая; Ра́дуйся, Засту́пнице, ро́ду христиа́нскому от Бо́га дарова́нная. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ а́нгельское превозно́сит Тя́, Богоро́дице, челове́честии же ро́ди вси́ Ма́терь Тя́ Бо́жию сла́вим и почита́ем пречестно́е Твое́ Успе́ние, Цари́це: Тебе́ бо ра́ди земни́и Небе́сным совокупля́ются, согла́сно пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

святая книга

И́кос 9

Вети́йства Боговеща́нных проро́ческих рече́ний ны́не зри́м о Тебе́ сбы́вшаяся, Богоро́дице, я́ко вои́стину Бо́га пло́тию родила́ еси́ на́м. Те́мже та́инству словесе́ Бо́жия ве́рующе, вопие́м: Ра́дуйся, зако́на и проро́ков глави́зно соверше́нная; Ра́дуйся, звездо́ Иа́ковля, Валаа́мом пророкова́нная. Ра́дуйся, одре́ Царя́ Вели́каго, веща́нный Соломо́ном; Ра́дуйся, руно́, ороше́нное Иису́сом, образова́нное Гедео́ном. Ра́дуйся, Неопали́мая Купино́, законополо́жником предзри́мая; Ра́дуйся, горо́ свята́я, му́жем жела́ния усмотре́нная. Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Иа́ковом предви́димая; Ра́дуйся, две́ре непроходи́мая, Иезекии́лем предзри́мая. Ра́дуйся, со́лнце селе́ния Христо́ва, псалмопе́вцем предъявле́нное; Ра́дуйся, та́инство, многообра́зне проро́ки пронарече́нное. Ра́дуйся, проро́ческих глаго́л все́х, предрече́нных о Тебе́, коне́ц прине́сшая; Ра́дуйся, Вы́шняго смотре́ния вся́ за спасе́ние ми́ра соверши́вшая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ ми́р, И́же все́х Госпо́дь от земна́го Тя́ ро́да избра́ в Ма́терь Себе́ и, на́с ра́ди бы́в челове́к, взы́де, отню́дуже сни́де, к Небеси́ от земли́, и Тебе́ с Собо́ю возведе́ ко пребыва́нию во сла́ве ве́чней и соца́рствованию с Собо́ю, конца́ не иму́щему, Те́мже, я́ко Бо́г, слы́шит от все́х: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ еси́ ве́рным, Богоро́дице Де́во, и заступле́ние все́м, к Тебе́ прибега́ющим, и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, от Тебе́ пло́тию проше́д, Пречи́стая, ду́хом и те́лом в Небе́сная Тя́ пресели́, ко ближа́йшему предста́тельству о все́х, и́хже приглаша́ти научи́: Ра́дуйся, гра́де Царя́ Вели́каго верху́ горы́ Небе́сныя; Ра́дуйся, стено́ и покро́ве, не кры́ющийся от на́шего притека́ния. Ра́дуйся, ве́рным на враги́ посо́бствующая; Ра́дуйся, наше́ствия ага́рянская побежда́ющая. Ра́дуйся, ве́ры благочести́выя недви́жимое сохране́ние; Ра́дуйся, ерети́чествующих полко́в разоре́ние. Ра́дуйся, ра́дость и умире́ние ми́ру су́щая; Ра́дуйся, всегуби́тельнаго а́да попра́вшая. Ра́дуйся, во́инствующих на пло́ть целому́дрием изря́дное венча́ние; Ра́дуйся, му́ченических по́двигов всечестно́е прославле́ние. Ра́дуйся, преподо́бных трудо́м Хода́таице блаже́ннаго упокое́ния; Ра́дуйся, и́ноком благоскорбя́щим Пода́тельнице ве́чнаго ра́дования. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

много свеч

Конда́к 11

Пе́ние вся́кое Богодухнове́нных пе́сней не довле́ет от на́с ко похвале́ всечестна́го Успе́ния Твоего́, Всехва́льная Влады́чице, Цари́це Богоро́дице, но усе́рдно Тебе́ прино́сим, я́ко Ма́тери Царя́ все́х, смире́нное моле́ние на́ше, с Небе́сными чи́нми пою́ще Еди́ному досто́йно прославля́ющему Тя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11

Светоприе́мная свеща́ и́стиннаго Све́та су́щим на́м на земли́ я́вльшися, ду́ши просвеща́еши и чту́щих Твое́ всечестно́е преставле́ние к ра́зуму Боже́ственному наставля́еши, да пое́м Ти́ сицева́я: Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая огня́ невеще́ственнаго; Ра́дуйся, заре́ незаходи́мая Све́та невече́рняго. Ра́дуйся, луно́, от Со́лнца пра́вды облистава́емая; Ра́дуйся, све́тлосте, во тьме́ светя́щая. Ра́дуйся, свети́льниче, на све́щнице превы́шнем поста́вленный; Ра́дуйся, исто́чниче жи́зни, из гро́ба во све́т изведе́нный. Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, благочести́вых ду́ши просвеща́ющаго; Ра́дуйся, Ма́ти все́х Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющаго. Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ живота́ коне́ц непосты́дный да́рующая; Ра́дуйся, достоя́ние Бо́жиим и Свои́м рабо́м на Суде́ Сы́на Твоего́ одесну́ю Его́ устроя́ющая. Ра́дуйся, Преблаже́нная, я́ко Тобо́ю блаже́ни есмы́ и мы́, и́же Помо́щницу Тя́ и́мамы; Ра́дуйся, Преблагослове́нная в ро́д и ро́д, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю, и Тобо́ю с на́ми. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть высокопресто́льныя сла́вы, на небесе́х дарова́нную Богома́тери, почте́нной седе́ниемо десну́ю Сы́на Ея́ и Бо́га ви́дяще го́рнии умы́, подъя́ша Ю́ Престо́ли и Си́лы, окружи́ша Нача́ла и Вла́сти, припадо́ша стра́шнии Херуви́ми, Серафи́ми и Госпо́дства, со Арха́нгелы и А́нгелы вопию́ще: Аллилу́иа.

свет и книга

И́кос 12

Пою́ще всечестно́е Твое́ Успе́ние, восхваля́ем вси́ ко пренебе́сным возсше́ствие Твое́, Цари́це Богома́ти. Ты́ же освяти́, просла́ви и спаси́ все́х, любо́вию пою́щих Тебе́: Ра́дуйся, очи́стившая зе́млю пречи́стыми но́г Твои́х стопа́ми; Ра́дуйся, освяти́вшая возду́х восхожде́нием Твои́м к Небеси́. Ра́дуйся, на Небе́сный кру́г возступи́вшая; Ра́дуйся, вся́ добро́ты неизрече́нныя зря́щая. Ра́дуйся, во сла́ве приседя́щая престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га; Ра́дуйся, с Сы́ном и Бо́гом ве́чно ца́рствующая. Ра́дуйся, красото́ в десни́це Госпо́дней, украша́ющая блажа́щих Тя́ все́х Небе́сных; Ра́дуйся, обра́дованная наде́янием на Тя́ все́х земны́х. Ра́дуйся, облече́нная в со́лнце, сия́ющая благода́тию и сла́вою все́й вселе́нней; Ра́дуйся, обеща́вшая сохраня́ти и спаса́ти призыва́ющих Тя́ все́х в поднебе́сней. Ра́дуйся, от христиа́нских родо́в Ма́ти Бо́жия почита́емая и Богоро́дица имену́емая; Ра́дуйся, от восто́к со́лнца до за́пад пресла́вно и правосла́вно от все́х благочести́вых сла́вимая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 13

О Всепе́тая Ма́ти Безсме́ртнаго Царя́ Небесе́ и земли́, Христа́ Бо́га на́шего, живу́щая и по сме́рти, ны́нешняя приноше́ния о всечестно́м Твое́м Успе́нии от на́с прие́мши, в жи́зни се́й и в сме́ртнем успе́нии на́шем от вся́кия напа́сти, бе́д и му́ки изба́ви и Небе́снаго Ца́рствия на́с, Цари́це, сподо́би, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

руки и книга

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

О Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Бо́гу присвое́ние, правове́рных все́х тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние!

Тобо́ю на́м, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бы́сть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бо́га на́шего, Живода́вца все́х, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хвали́мая, а́нгельский уме́, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице все́х тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голуби́це кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, нерукотворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ все́х ве́к, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший на́м небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н все́х нело́жная Храни́тельнице и ми́ра всего́ изве́стное спасе́ние!

О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на лю́дех Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися на́м от вся́каго зла́ и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и гра́д, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны́ моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния на́м да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ния на́шего, и обнови́ на́с бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя́ Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на пу́ть пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя́, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дни́й. О Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во!

Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся́ правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи и́х под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ вопло́щшагося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны́ свы́ше си́лою на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имя), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и ве́сь при́чет церко́вный, и ве́сь мона́шеский чи́н, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива на́м бу́ди зде́ и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о на́с умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся́ правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты́ бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты́ на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты́ Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Та́ин приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии.

Те́мже всечестны́й о́браз Тво́й и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию се́й целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в де́нь су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

акафист успению пресвятой богородицы

Как правильно читать

Порядок чтения акафиста:

 • текст произносят стоя;
 • дома акафист читают, встав напротив иконы «Успение Богородицы»;
 • если дома иконы нет, разрешается прочитать акафист в церкви;
 • если храма поблизости нет, можно читать текст, просто стоя лицом к востоку;
 • перед акафистом читают «Отче Наш»;
 • акафист совмещают с утренним или вечерним молитвенным правилом. Его читают после начальных молитв, в которые входит «Отче Наш», 50-й псалом и Символ Веры. После акафиста читают молитву «Достойно Есть»;
 • допустимо читать акафист без предваряющих молитв.

свеча и книга

Восхваление читают во время Успенского поста, в день праздника и в течение 9 дней после него. В переводе с греческого «акафист» означает песнь, которую поют стоя. Нельзя садиться ни во время прочтения, ни во время слушания акафиста в церкви.

Только совсем больным людям и в весьма преклонном возрасте позволяется присесть на скамью. Но проявить неуважение к Пресвятой Матери уже они не позволяют себе.

Значение в православии

О жизни Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа писал Иоанн Богослов, мученик Дионисий Ареопагит. На жизнь Марии покушались противники Христа и не давали молиться у Гроба Господня, выставив охрану у входа. Но Богородица, хранимая Господом, незримо присутствовала и молилась там. Весть о скором переходе в блаженную жизнь Марии вновь сообщил Гавриил. Вокруг смертного ложа Богородицы собрались апостолы. Иисус Христос явился Ей в окружении серафимов и увел духовное естество Ее за собой через Врата Небесные.

Апостолы отнесли тело Марии в пещеру в Гефсимании и закрыли вход камнем. Три дня они молились у пещеры, пока не пришел опоздавший Фома. Для него открыли вход в пещеру, чтобы он мог помолиться у тела Пресвятой Марии. Но тело исчезло — телесно Мать вознеслась на небо так же, как и Сын Ее, Христос. Поэтому празднику дано название Успение. Обычная смерть означает отдание тела земле, а души — Богу.

Богородица отдала Богу и душу, и тело, и оставила только одну заповедь — исполнять все, что повелевает Сын Ее. Предпраздничный пост не основан на исторических событиях. Его придерживаются, чтобы отдать честь смирению и благочестию Девы Марии. Перед тем, как отойти в небесную юдоль, Она постилась и молилась. Пост — это подготовка к схождению благодати и даров Божьих. Осенний Успенский пост и Успение завершают церковный год. Жизнь и смерть Девы Марии — пример того, что ждет праведного христианина, живущего по велению и законам Божьим.

Поделиться
Отправить
Класснуть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
 рассчитывает на Вашу помощь!
Комментарии
 1. Аватар
  Аноним

  Тот, кто написал здесь, что люди больные и в прекл. возрасте уже не позволяют себе присесть на скамейку, знает хотя бы понаслышке-что такое физический труд и болезни?……

  • Аватар
   religyasiteadmin

   Если Вы человек верующий, то, наверное, не все понимаете. А если неверующий – Бог Вам судья. Люди не присаживаются в знак уважения к Пресвятой Матери. А не потому, что кто-то не знает, каково это всю жизнь трудиться, зарабатывать себе на хлеб. Будьте осторожнее в суждениях. Не стоит слишком жестко подходить к любому событию, высказыванию. Это не красит ни христианина, ни обычного человека.

Добавить комментарий