Псалом 118

В псалме 118 мы сталкиваемся с рядом тайн, запутанных ситуаций. Прежде всего, нет информации об авторе песни. К тому же невозможно четко определить временной период создания. В тексте певец возносит хвалу Господу, говорит о том, что «блаженны отправившиеся в путь». То есть идущие по Пути Истины к Богу. Отчасти данный текст можно считать откровением, напутствием для верующих.

Поиск молитв на все случаи жизни

Текст молитвы псалом 118

В храмах священники всегда читают тексты по Псалтырю, используя вариант на церковнославянском языке. Это правило, требующее неукоснительного исполнения. В домашней обстановке допустимо использовать русский текст.

На церковнославянском языке с ударениями

Блаже́ни непоро́чнiи въ пу́ть {въ пути́}, ходя́щiи въ зако́нѣ Госпо́дни.

Блаже́ни испыта́ющiи свидѣ́нiя Его́, всѣ́мъ се́рдцемъ взы́щутъ Его́.

Не дѣ́ла­ю­щiи бо беззако́нiя въ путе́хъ Его́ ходи́ша.

Ты́ заповѣ́далъ еси́ за́повѣди Твоя́ сохрани́ти зѣло́:

дабы́ испра́вилися путiе́ мо­и́, сохрани́ти оправда́нiя Твоя́.

Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ при­­зрѣ́ти ми́ на вся́ за́повѣди Твоя́.

Исповѣ́мся Тебѣ́ въ пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́мъ пра́вды Тво­ея́.

Оправда́нiя Твоя́ сохраню́: не оста́ви мене́ до зѣла́.

Въ чесо́мъ испра́витъ юнѣ́йшiй пу́ть сво́й? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

Всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ взыска́хъ Тебе́: не от­ри́ни мене́ от­ за́повѣдiй Тво­и́хъ.

Въ се́рдцы мо­е́мъ скры́хъ словеса́ Твоя́, я́ко да не согрѣшу́ Тебѣ́.

Благослове́нъ еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́ниемъ Тво­и́мъ.

Устна́ма мо­и́ма воз­вѣсти́хъ вся́ судьбы́ у́стъ Тво­и́хъ.

На пути́ свидѣ́нiй Тво­и́хъ наслади́хся, я́ко о вся́комъ бога́т­ст­вѣ.

Въ за́повѣдехъ Тво­и́хъ поглумлю́ся, и уразумѣ́ю пути́ Твоя́.

Во оправда́нiихъ Тво­и́хъ по­учу́ся: не забу́ду слове́съ Тво­и́хъ.

Возда́ждь рабу́ Тво­ему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

Откры́й о́чи мо­и́, и уразумѣ́ю чудеса́ от­ зако́на Тво­его́.

Пришле́цъ а́зъ е́смь на земли́: не скры́й от­ мене́ за́повѣди Твоя́.

Возлюби́ душа́ моя́ воз­жела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Запрети́лъ еси́ го́рдымъ: про́кляти уклоня́ющiися от­ за́повѣдiй Тво­и́хъ.

Отъими́ от­ мене́ поно́съ {поноше́нiе} и уничиже́нiе, я́ко свидѣ́нiй Тво­и́хъ взыска́хъ.

И́бо сѣдо́ша кня́зи и на мя́ клевета́ху, ра́бъ же Тво́й глумля́шеся во оправда́нiихъ Тво­и́хъ:

и́бо свидѣ́нiя Твоя́ по­уче́нiе мое́ е́сть, и совѣ́ти мо­и́ оправда́нiя Твоя́.

Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Тво­ему́.

Пути́ моя́ воз­вѣсти́хъ, и услы́шалъ мя́ еси́: научи́ мя оправда́ниемъ Тво­и́мъ.

Пу́ть оправда́нiй Тво­и́хъ вразуми́ ми, и поглумлю́ся въ чудесѣ́хъ Тво­и́хъ.

Воздрема́ душа́ моя́ от­ уны́нiя: утверди́ мя въ словесѣ́хъ Тво­и́хъ.

Пу́ть непра́вды от­ста́ви от­ мене́ и зако́номъ Тво­и́мъ поми́луй мя́.

Пу́ть и́стины изво́лихъ и судьбы́ Твоя́ не забы́хъ.

Прилѣпи́хся свидѣ́ниемъ Тво­и́мъ, Го́споди, не посрами́ мене́.

Пу́ть за́повѣдiй Тво­и́хъ теко́хъ, егда́ разшири́лъ еси́ се́рдце мое́.

Законоположи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть оправда́нiй Тво­и́хъ, и взыщу́ и́ вы́ну:

вразуми́ мя, и испыта́ю зако́нъ Тво́й и сохраню́ и́ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ.

Наста́ви мя́ на стезю́ за́повѣдiй Тво­и́хъ, я́ко ту́ю восхотѣ́хъ.

Приклони́ се́рдце мое́ во свидѣ́нiя Твоя́, а не въ лихо­и́м­ст­во.

Отврати́ о́чи мо­и́ е́же не ви́дѣти суеты́: въ пути́ Тво­е́мъ живи́ мя.

Поста́ви рабу́ Тво­ему́ сло́во Твое́ въ стра́хъ Тво́й.

Отъими́ поноше́нiе мое́, е́же непщева́хъ: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

Се́, воз­жела́хъ за́повѣди Твоя́: въ пра́вдѣ Тво­е́й живи́ мя.

И да прiи́детъ на мя́ ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́нiе Твое́ по словеси́ Тво­ему́:

и от­вѣща́ю поноша́ющымъ ми́ сло́во, я́ко упова́хъ на словеса́ Твоя́.

И не отъ­ими́ от­ у́стъ мо­и́хъ словесе́ и́стин­на до зѣла́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́хъ:

и сохраню́ зако́нъ Тво́й вы́ну, въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.

И хожда́хъ въ широтѣ́, я́ко за́повѣди Твоя́ взыска́хъ:

и глаго́лахъ о свидѣ́нiихъ Тво­и́хъ предъ цари́ и не стыдя́хся:

и по­уча́хся въ за́повѣдехъ Тво­и́хъ, я́же воз­люби́хъ зѣло́:

и воз­двиго́хъ ру́цѣ мо­и́ къ за́повѣдемъ Тво­и́мъ, я́же воз­люби́хъ, и глумля́хся во оправда́нiихъ Тво­и́хъ.

Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Тво­ему́, и́хже упова́нiе да́лъ ми́ еси́.

То́ мя утѣ́ши во смире́нiи мо­е́мъ, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

Го́рдiи законопреступова́ху до зѣла́: от­ зако́на же Тво­его́ не уклони́хся.

Помяну́хъ судьбы́ Твоя́ от­ вѣ́ка, Го́споди, и утѣ́шихся.

Печа́ль прiя́тъ мя́ от­ грѣ́шникъ, оставля́ющихъ зако́нъ Тво́й.

Пѣ́та бя́ху мнѣ́ оправда́нiя Твоя́ на мѣ́стѣ при­­ше́л­ст­вiя мо­его́.

Помяну́хъ въ нощи́ и́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́хъ зако́нъ Тво́й.

Се́й бы́сть мнѣ́, я́ко оправда́нiй Тво­и́хъ взыска́хъ.

Ча́сть моя́ еси́, Го́споди: рѣ́хъ сохрани́ти зако́нъ Тво́й.

Помоли́хся лицу́ Тво­ему́ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ: поми́луй мя́ по словеси́ Тво­ему́.

Помы́слихъ пути́ Твоя́ и воз­врати́хъ но́зѣ мо­и́ во свидѣ́нiя Твоя́.

Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́повѣди Твоя́.

У́жя грѣ́шникъ обяза́шася мнѣ́, и зако́на Тво­его́ не забы́хъ.

Полу́нощи воста́хъ исповѣ́датися Тебѣ́ о судьба́хъ пра́вды Тво­ея́.

Прича́ст­никъ а́зъ е́смь всѣ́мъ боя́щымся Тебе́ и храня́щымъ за́повѣди Твоя́.

Ми́лости Тво­ея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́ниемъ Тво­и́мъ научи́ мя.

Бла́гость сотвори́лъ еси́ съ рабо́мъ Тво­и́мъ, Го́споди, по словеси́ Тво­ему́:

бла́гости и наказа́нiю и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́повѣдемъ Тво­и́мъ вѣ́ровахъ.

Пре́жде да́же не смири́тимися, а́зъ прегрѣши́хъ: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́хъ.

Бла́гъ еси́ Ты́, Го́споди: и бла́гостiю Тво­е́ю научи́ мя оправда́ниемъ Тво­и́мъ.

Умно́жися на мя́ непра́вда го́рдыхъ: а́зъ же всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ испыта́ю за́повѣди Твоя́.

Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце и́хъ: а́зъ же зако́ну Тво­ему́ по­учи́хся.

Благо мнѣ́, я́ко смири́лъ мя́ еси́, я́ко да научу́ся оправда́ниемъ Тво­и́мъ.

Бла́гъ мнѣ́ зако́нъ у́стъ Тво­и́хъ па́че ты́сящъ зла́та и сребра́.

Ру́це Тво­и́ сотвори́стѣ мя́ и созда́стѣ мя́: вразуми́ мя, и научу́ся за́повѣдемъ Тво­и́мъ.

Боя́щiися Тебе́ у́зрятъ мя́ и воз­веселя́т­ся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́хъ.

Разумѣ́хъ, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и во­и́стин­ну смири́лъ мя́ еси́.

Бу́ди же ми́лость Твоя́, да утѣ́шитъ мя́, по словеси́ Тво­ему́ рабу́ Тво­ему́:

да прiи́дутъ мнѣ́ щедро́ты Твоя́, и жи́въ бу́ду, я́ко зако́нъ Тво́й по­уче́нiе мое́ е́сть.

Да постыдя́т­ся го́рдiи, я́ко непра́ведно беззако́н­новаша на мя́: а́зъ же поглумлю́ся {размышля́ти бу́ду} въ за́повѣдехъ Тво­и́хъ.

Да обратя́тъ мя́ боя́щiися Тебе́ и вѣ́дящiи свидѣ́нiя Твоя́.

Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́нiихъ Тво­и́хъ, я́ко да не постыжу́ся.

Изчеза́етъ во спасе́нiе Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́хъ:

изчезо́ша о́чи мо­и́ въ сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ утѣ́шиши мя́?

Зане́ бы́хъ я́ко мѣ́хъ на сла́нѣ: оправда́нiй Тво­и́хъ не забы́хъ.

Коли́ко е́сть дні́й раба́ Тво­его́? Когда́ сотвори́ши ми́ от­ гоня́щихъ мя́ су́дъ?

Повѣ́даша мнѣ́ законопресту́пницы глумле́нiя, но не я́ко зако́нъ Тво́й, Го́споди.

Вся́ за́повѣди Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя́, помози́ ми.

Вма́лѣ не сконча́ша мене́ на земли́: а́зъ же не оста́вихъ за́повѣдiй Тво­и́хъ.

По ми́лости Тво­е́й живи́ мя, и сохраню́ свидѣ́нiя у́стъ Тво­и́хъ.

Во вѣ́къ, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́етъ на небеси́.

Въ ро́дъ и ро́дъ и́стина Твоя́: основа́лъ еси́ зе́млю, и пребыва́етъ.

Учине́нiемъ Тво­и́мъ пребыва́етъ де́нь: я́ко вся́ческая рабо́тна Тебѣ́.

Я́ко а́ще бы не зако́нъ Тво́й по­уче́нiе мое́ бы́лъ, тогда́ у́бо поги́блъ бы́хъ во смире́нiи мо­е́мъ:

во вѣ́къ не забу́ду оправда́нiй Тво­и́хъ, я́ко въ ни́хъ оживи́лъ мя́ еси́.

Тво́й е́смь а́зъ, спаси́ мя: я́ко оправда́нiй Тво­и́хъ взыска́хъ.

Мене́ жда́ша грѣ́шницы погуби́ти мя́: свидѣ́нiя Твоя́ разумѣ́хъ.

Вся́кiя кончи́ны ви́дѣхъ коне́цъ: широка́ за́повѣдь Твоя́ зѣло́.

Ко́ль воз­люби́хъ зако́нъ Тво́й, Го́споди: ве́сь де́нь по­уче́нiе мое́ е́сть.

Па́че вра́гъ мо­и́хъ умудри́лъ мя́ еси́ за́повѣдiю Тво­е́ю, я́ко въ вѣ́къ моя́ е́сть.

Па́че всѣ́хъ уча́щихъ мя́ разумѣ́хъ, я́ко свидѣ́нiя Твоя́ по­уче́нiе мое́ е́сть.

Па́че ста́рецъ разумѣ́хъ, я́ко за́повѣди Твоя́ взыска́хъ.

От вся́каго пути́ лука́ва воз­брани́хъ нога́мъ мо­и́мъ, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́:

от­ суде́бъ Тво­и́хъ не уклони́хся, я́ко Ты́ законоположи́лъ ми́ еси́.

Ко́ль сладка́ горта́ни мо­ему́ словеса́ Твоя́: па́че ме́да усто́мъ мо­и́мъ.

От за́повѣдiй Тво­и́хъ разумѣ́хъ: сего́ ра́ди воз­ненави́дѣхъ вся́къ пу́ть непра́вды.

Свѣти́лникъ нога́ма мо­и́ма зако́нъ Тво́й, и свѣ́тъ стезя́мъ мо­и́мъ.

Кля́хся и поста́вихъ сохрани́ти судьбы́ пра́вды Тво­ея́.

Смири́хся до зѣла́: Го́споди, живи́ мя по словеси́ Тво­ему́.

Во́льная у́стъ мо­и́хъ благоволи́ же, Го́споди, и судьба́мъ Тво­и́мъ научи́ мя.

Душа́ моя́ въ руку́ Твое́ю {Алекс.: мое́ю} вы́ну, и зако́на Тво­его́ не забы́хъ.

Положи́ша грѣ́шницы сѣ́ть мнѣ́: и от­ за́повѣдiй Тво­и́хъ не заблуди́хъ.

Наслѣ́довахъ свидѣ́нiя Твоя́ во вѣ́къ, я́ко ра́дованiе се́рдца мо­его́ су́ть:

при­­клони́хъ се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́нiя Твоя́ въ вѣ́къ за воз­дая́нiе.

Законопресту́пныя воз­ненави́дѣхъ, зако́нъ же Тво́й воз­люби́хъ.

Помо́щникъ мо́й и засту́пникъ мо́й еси́ Ты́: на словеса́ Твоя́ упова́хъ.

Уклони́теся от­ мене́, лука́вну­ю­щiи, и испыта́ю за́повѣди Бо́га мо­его́.

Заступи́ мя по словеси́ Тво­ему́, и жи́въ бу́ду: и не посрами́ мене́ от­ ча́янiя мо­его́:

помози́ ми, и спасу́ся, и по­учу́ся во оправда́нiихъ Тво­и́хъ вы́ну.

Уничижи́лъ еси́ вся́ от­ступа́ющыя от­ оправда́нiй Тво­и́хъ: я́ко непра́ведно помышле́нiе и́хъ.

Преступа́ющыя непщева́хъ вся́ грѣ́шныя земли́: сего́ ра́ди воз­люби́хъ свидѣ́нiя Твоя́.

Пригвоз­ди́ стра́ху Тво­ему́ пло́ти моя́: от­ суде́бъ бо Тво­и́хъ убоя́хся.

Сотвори́хъ су́дъ и пра́вду: не преда́ждь мене́ оби́дящымъ мя́.

Воспрiими́ раба́ Тво­его́ во благо, да не оклевета́ютъ мене́ го́рдiи.

О́чи мо­и́ изчезо́стѣ во спасе́нiе Твое́ и въ сло́во пра́вды Тво­ея́:

сотвори́ съ рабо́мъ Тво­и́мъ по ми́лости Тво­е́й, и оправда́ниемъ Тво­и́мъ научи́ мя.

Ра́бъ Тво́й е́смь а́зъ: вразуми́ мя, и увѣ́мъ свидѣ́нiя Твоя́.

Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́нъ Тво́й.

Сего́ ра́ди воз­люби́хъ за́повѣди Твоя́ па́че зла́та и топа́зiа.

Сего́ ра́ди ко всѣ́мъ за́повѣдемъ Тво­и́мъ направля́хся, вся́къ пу́ть непра́вды воз­ненави́дѣхъ.

Ди́вна свидѣ́нiя Твоя́: сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.

Явле́нiе слове́съ Тво­и́хъ просвѣща́етъ и вразумля́етъ младе́нцы.

Уста́ моя́ от­верзо́хъ и при­­влеко́хъ ду́хъ, я́ко за́повѣдiй Тво­и́хъ жела́хъ.

При́зри на мя́ и поми́луй мя́, по суду́ лю́бящихъ и́мя Твое́.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Тво­ему́, и да не облада́етъ мно́ю вся́кое беззако́нiе:

изба́ви мя́ от­ клеветы́ человѣ́ческiя, и сохраню́ за́повѣди Твоя́.

Лице́ Твое́ просвѣти́ на раба́ Тво­его́ и научи́ мя оправда́ниемъ Тво­и́мъ.

Исхо́дища водна́я изведо́стѣ о́чи мо­и́, поне́же не сохрани́хъ зако́на Тво­его́.

Пра́веднъ еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Тво­и́:

заповѣ́далъ еси́ пра́вду свидѣ́нiя Твоя́, и и́стину зѣло́.

Иста́яла мя́ е́сть ре́вность Твоя́: я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мо­и́.

Разжже́но сло́во Твое́ зѣло́, и ра́бъ Тво́й воз­люби́ е́.

Юнѣ́йшiй а́зъ е́смь и уничиже́нъ: оправда́нiй Тво­и́хъ не забы́хъ.

Пра́вда Твоя́ пра́вда во вѣ́къ, и зако́нъ Тво́й и́стина.

Ско́рби и ну́жди обрѣто́ша мя́: за́повѣди Твоя́ по­уче́нiе мое́.

Пра́вда свидѣ́нiя Твоя́ въ вѣ́къ: вразуми́ мя, и жи́въ бу́ду.

Воззва́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, услы́ши мя́, Го́споди: оправда́нiя Твоя́ взыщу́.

Воззва́хъ Ти́, спаси́ мя, и сохраню́ свидѣ́нiя Твоя́.

Предвари́хъ въ безго́дiи и воз­зва́хъ: на словеса́ Твоя́ упова́хъ.

Предвари́стѣ о́чи мо­и́ ко у́тру, по­учи́тися словесе́мъ Тво­и́мъ.

Гла́съ мо́й услы́ши, Го́споди, по ми́лости Тво­е́й: по судьбѣ́ Тво­е́й живи́ мя.

Прибли́жишася гоня́щiи мя́ беззако́нiемъ: от­ зако́на же Тво­его́ удали́шася.

Бли́зъ еси́ Ты́, Го́споди, и вси́ путiе́ Тво­и́ и́стина.

Испе́рва позна́хъ от­ свидѣ́нiй Тво­и́хъ, я́ко въ вѣ́къ основа́лъ я́ еси́.

Ви́ждь смире́нiе мое́ и изми́ мя: я́ко зако́на Тво­его́ не забы́хъ.

Суди́ су́дъ мо́й и изба́ви мя́: словесе́ ра́ди Тво­его́ живи́ мя.

Дале́че от­ грѣ́шникъ спасе́нiе, я́ко оправда́нiй Тво­и́хъ не взыска́ша.

Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди: по судьбѣ́ Тво­е́й живи́ мя.

Мно́зи изгоня́щiи мя́ и стужа́ющiи ми́: от­ свидѣ́нiй Тво­и́хъ не уклони́хся.

Ви́дѣхъ неразумѣва́ющыя и иста́яхъ: я́ко слове́съ Тво­и́хъ не сохрани́ша.

Ви́ждь, я́ко за́повѣди Твоя́ воз­люби́хъ: Го́споди, по ми́лости Тво­е́й живи́ мя.

Нача́ло слове́съ Тво­и́хъ и́стина, и во вѣ́къ вся́ судьбы́ пра́вды Тво­ея́.

Кня́зи погна́ша мя́ ту́не: и от­ слове́съ Тво­и́хъ убоя́ся се́рдце мое́.

Возра́дуюся а́зъ о словесѣ́хъ Тво­и́хъ, я́ко обрѣта́яй коры́сть мно́гу.

Непра́вду воз­ненави́дѣхъ и омерзи́хъ: зако́нъ же Тво́й воз­люби́хъ.

Седмери́цею дне́мъ хвали́хъ Тя́ о судьба́хъ пра́вды Тво­ея́.

Ми́ръ мно́гъ лю́бящымъ зако́нъ Тво́й, и нѣ́сть и́мъ собла́зна.

Ча́яхъ спасе́нiя Тво­его́, Го́споди, и за́повѣди Твоя́ воз­люби́хъ.

Сохрани́ душа́ моя́ свидѣ́нiя Твоя́ и воз­люби́ я́ зѣло́.

Сохрани́хъ за́повѣди Твоя́ и свидѣ́нiя Твоя́, я́ко вси́ путiе́ мо­и́ предъ Тобо́ю, Го́споди.

Да при­­бли́жит­ся моле́нiе мое́ предъ Тя́, Го́споди: по словеси́ Тво­ему́ вразуми́ мя.

Да вни́детъ проше́нiе мое́ предъ Тя́: Го́споди, по словеси́ Тво­ему́ изба́ви мя́.

Отры́гнутъ устнѣ́ мо­и́ пѣ́нiе, егда́ научи́ши мя́ оправда́ниемъ Тво­и́мъ.

Провѣща́етъ язы́къ мо́й словеса́ Твоя́, я́ко вся́ за́повѣди Твоя́ пра́вда.

Да бу́детъ рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́повѣди Твоя́ изво́лихъ.

Возжела́хъ спасе́нiе Твое́, Го́споди, и зако́нъ Тво́й по­уче́нiе мое́ е́сть.

Жива́ бу́детъ душа́ моя́ и восхва́литъ Тя́: и судьбы́ Твоя́ помо́гутъ мнѣ́.

Заблуди́хъ я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Тво­его́, я́ко за́повѣдiй Тво­и́хъ не забы́хъ.

На русском языке

Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

Блаженны исследующие свидетельства Его, всем сердцем они взыщут Его.

Ибо не делающие беззакония пошли по путям Его.

Ты заповедал заповеди Твои сохранить твердо.

О, если бы направились пути мои к сохранению повелений Твоих!

Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои.

Я прославлю Тебя в правоте сердца, когда научусь судам правды Твоей.

Повеления Твои сохраню; не оставь меня до конца.

В чем исправит юноша путь свой? В сохранении слов Твоих.

Всем сердцем моим я взыскал Тебя, не отринь меня от заповедей Твоих.

В сердце моем я скрыл изречения Твои, чтобы не согрешить пред Тобою.

Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим.

Устами моими я возвестил все суды уст Твоих.

На пути свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве.

О заповедях Твоих буду рассуждать и уразумею пути Твои.

В повеления Твои буду вникать, не забуду слов Твоих.

Воздай рабу Твоему, оживи меня, и сохраню я слова Твои.

Открой очи мои, и уразумею чудеса из закона Твоего.

Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих.

Возжелала душа моя стремиться к судам Твоим во всякое время.

Ты укорил гордых; прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих.

Сними с меня поношение и презрение, ибо свидетельств Твоих я взыскал.

Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, раб же Твой рассуждал о повелениях Твоих.

Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, и советники мои – повеления Твои.

Приникла к земле душа моя; оживи меня по слову Твоему.

Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня; научи меня повелениям Твоим.

Дай мне понять путь повелений Твоих, и буду рассуждать о чудесах Твоих.

Задремала душа моя от нерадения: укрепи меня в словах Твоих.

Путь неправды удали от меня и законом Твоим помилуй меня.

Путь истины я избрал и судов Твоих не забыл.

Я прилепился к свидетельствам Твоим; Господи, не постыди меня!

Путь заповедей Твоих я пробежал, когда Ты расширил сердце мое.

Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих, и буду искать его постоянно.

Вразуми меня, и исследую закон Твой, и сохраню его всем сердцем моим.

Направь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я ее возжелал.

Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, а не к стяжательству.

Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; на пути Твоем оживи меня.

Поставь рабу Твоему слово Твое в страх Твой.

Удали поношение мое, которого я боюсь, ибо суды Твои благи.

Вот, я возжелал заповедей Твоих, в правде Твоей оживи меня.

И да придет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое по слову Твоему.

И я отвечу поносящим меня слово, ибо уповаю на слова Твои.

И не отними от уст моих слова истины до конца, ибо на суды Твои я уповал.

И буду хранить закон Твой всегда, вовек и во век века.

И ходил я на просторе, ибо заповедей Твоих взыскал,

и говорил о свидетельствах Твоих пред царями и не стыдился,

и упражнялся в заповедях Твоих, которые возлюбил крепко,

и поднял руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, и рассуждал о повелениях Твоих.

Вспомни слова Твои к рабу Твоему, которыми Ты вселил надежду в меня.

Это утешило меня в унижении моём, что слово Твое оживило меня.

Гордые до крайности преступали закон, но я от закона Твоего не уклонился.

Вспомнил суды Твои от века, Господи, и утешился.

Печаль объяла меня от грешников, оставляющих закон Твой.

Как песни были мне повеления Твои на месте странствия моего.

Вспомнил я ночью имя Твое, Господи, и сохранил закон Твой.

Это случилось со мной, ибо повелений Твоих я взыскал.

Удел мой Ты – Господи; я сказал: сохранить постараюсь закон Твой.

Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй меня по слову Твоему.

Обдумал я пути Твои и обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим.

Я приготовился и не смутился, чтобы сохранить заповеди Твои.

Верви грешников обвили меня, – и закона Твоего я не забыл.

В полночь я вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои.

Общник я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои.

Милости Твоей, Господи, полна земля: повелениям Твоим научи меня.

Благостно поступил Ты с рабом Твоим, Господи, по слову Твоему.

Доброте, и благонравию, и знанию научи меня, ибо заповедям Твоим я поверил.

Прежде чем смирился, я погрешил, потому слово Твое сохранил.

Благ Ты, Господи, и в благости Твоей научи меня повелениям Твоим.

Умножилась против меня неправда гордых, я же буду всем сердцем моим исследовать заповеди Твои.

Сгустилось, как молоко, сердце их, я же в Твой закон углубился.

Благо мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои.

Благ для меня закон уст Твоих больше тысяч золота и серебра.

Руки Твои сотворили меня и создали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.

Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо на слова Твои я уповал.

Я познал, Господи, что правда – суды Твои, и по истине Ты смирил меня.

Да будет же милость Твоя утешением мне, по слову Твоему к рабу Твоему.

Да придет ко мне сострадание Твоё, и буду жить, ибо закон Твой – занятие мое.

Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие против меня, я же буду рассуждать о заповедях Твоих.

Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои.

Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, чтобы мне не постыдиться.

Изнемогает о спасении Твоем душа моя, и на слово Твое я уповал.

Изнемогли очи мои о слове Твоём; я говорю: «Когда Ты утешишь меня?»

Ибо стал я, как мех на морозе, повелений Твоих не забыл.

Сколько дней раба Твоего? Когда сотворишь мне суд против гонящих меня?

Поведали мне законопреступники рассуждения, но не как закон Твой, Господи.

Все заповеди Твои – истина; стали гнать меня неправедно, помоги мне.

Едва не покончили со мной на земле, но я не оставил заповедей Твоих.

По милости Твоей оживи меня, и сохраню свидетельства уст Твоих.

Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небесах.

В род и род истина Твоя: Ты основал землю, и она пребывает.

По велению Твоему пребывает день, ибо все служит Тебе.

Ибо если бы не был закон Твой занятием моим, тогда погиб бы я в унижении моем.

Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты меня оживил.

Твой я, спаси меня, ибо повелений Твоих я взыскал.

Стали ждать меня грешники, чтобы меня погубить, я же понял свидетельства Твои.

Всякого свершения предел я узрел, широка заповедь Твоя весьма.

Как возлюбил я закон Твой, Господи, целый день он – занятие мое.

Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, ибо она – моя вовек.

Лучше всех учащих меня я стал понимать, ибо свидетельства Твои – занятие мое.

Лучше старцев я стал понимать, ибо заповедей Твоих взыскал.

От всякого злого пути удержал я ноги мои, чтобы сохранить слова Твои.

От судов Твоих не уклонился, ибо Ты дал мне закон.

Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим.

От заповедей Твоих я разум стяжал, потому возненавидел всякий путь неправды.

Светильник ногам моим закон Твой и свет стезям моим.

Я поклялся и постановил сохранить суды правды Твоей.

Я унижен был до предела, Господи, оживи меня по слову Твоему.

Добровольные жертвы уст моих прими же благосклонно, Господи, и судам Твоим научи меня.

Душа моя постоянно в руках Твоих, и закона Твоего я не забыл.

Устроили грешники мне западню, но я от заповедей Твоих не отклонился.

Унаследовал я свидетельства Твои вовек, ибо они – радость сердца моего.

Склонил я сердце мое, чтобы исполнить повеления Твои вовек, ради воздаяния.

Законопреступников возненавидел, а закон Твой я возлюбил.

Помощник мой и заступник мой – Ты, на слова Твои я уповал.

Отступите от меня, творящие зло, и буду исследовать заповеди Бога моего.

Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, и не постыди меня в ожидании моем.

Помоги мне, и буду спасен, и буду вникать в повеления Твои всегда.

В ничто Ты вменил всех отступающих от повелений Твоих, ибо неправедно помышление их.

Преступниками счел я всех грешников земли, потому возлюбил свидетельства Твои.

Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, ибо от судов Твоих я убоялся.

Сотворил я суд и правду, не предай меня обижающим меня.

Прими раба Твоего ко благу, чтобы не оклеветали меня гордые.

Изнемогли очи мои ради спасения Твоего и слова правды Твоей.

Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и повелениям Твоим научи меня.

Я раб Твой, вразуми меня, и познаю свидетельства Твои.

Время действовать Господу: разрушили закон Твой,

потому возлюбил я заповеди Твои больше золота и топаза;

потому ко всем заповедям Твоим я направлялся, всякий путь неправды возненавидел.

Дивны свидетельства Твои, потому стала исследовать их душа моя.

Явление слов Твоих просвещает и вразумляет младенцев.

Открыл я уста мои и привлек в себя Дух, ибо заповедей Твоих вожделел.

Воззри на меня и помилуй меня по суду любящих имя Твое.

Стопы мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие.

Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои.

Яви свет лица Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим.

Источники вод излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего.

Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои.

Ты заповедал правду – свидетельства Твои и истину – твердо.

Изнурила меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои.

Огнем очищено слово Твое вполне, и раб Твой возлюбил его.

Весьма молод я и презрен, – повелений Твоих не забыл.

Правда Твоя – правда вовек, и закон Твой – истина.

Скорби и беды настигли меня; заповеди Твои – занятие мое.

Свидетельства Твои – правда вовек; вразуми меня, и буду жить.

Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу.

Воззвал я к Тебе, спаси меня, и сохраню свидетельства Твои.

Поспешил я в неурочный час и воззвал: – на слова Твои уповал.

Открылись очи мои до рассвета, чтобы углубляться в слова Твои.

Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня.

Приблизились гонящие меня беззаконно, от закона же Твоего удалились.

Близок Ты, Господи, и все пути Твои – истина.

От начала я познал из свидетельств Твоих, что навек Ты их основал.

Воззри на унижение моё и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл.

Рассуди дело мое и избавь меня, по слову Твоему оживи меня.

Далеко от грешных спасение, ибо повелений Твоих не взыскали.

Велико сострадание Твое, Господи, по суду Твоему оживи меня.

Много изгоняющих меня и теснящих меня, – от свидетельств Твоих я не уклонился.

Увидел неразумных и изнемогал, ибо они слов Твоих не сохранили.

Узри, что я заповеди Твои возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня.

Начало слов Твоих – истина, и навек – все суды правды Твоей.

Князья стали гнать меня безвинно, но от слов Твоих убоялось сердце мое.

Возрадуюсь я о словах Твоих, как находящий много добычи.

Неправду возненавидел я и возгнушался ею, закон же Твой возлюбил.

Семь раз в день восхвалил я Тебя за суды правды Твоей.

Великий мир – любящим закон Твой, и нет им преткновения.

Ожидал я спасения Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил.

Сохранила душа моя свидетельства Твои, и возлюбила их крепко.

Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи.

Да приблизится моление моё пред лицо Твое, Господи, – по слову Твоему вразуми меня.

Да взойдет прошение моё пред лицо Твое, Господи, – по слову Твоему избавь меня.

Изольют уста мои песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим.

Произнесет язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои – правда.

Да будет рука Твоя во спасение мне, ибо заповеди Твои я избрал.

Возжелал я спасения Твоего, Господи, и закон Твой – занятие мое.

Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне.

Заблудился я, как овца пропавшая; взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл.

История написания

Доподлинно не известно, когда, при каких обстоятельствах была создана данная песнь. Предположительно, псалом был написан гораздо позже существования Давида. Также множество вопросов возникает в связи с тем, что глава, кафизма Псалтыря, обозначенная номером 17, содержит один единственный текст. Возможно, время написания относится к периоду бедственного положения иудеев под пятой персов. Фактически бесправию, притеснению сынов Израиля.

Для чего читают псалом 118?

Данная песнь читается для восхваления Господа. Осознания собственной слабости перед Создателем. Очищения души. Возвращения к вере.

Толкование псалма 118

Данный текст доводит нам важную мысль: Господь велик. Непознаваем. Его нужно только принимать, любить, поклоняться. Возносить молитвы. Полное толкование псалма займет немало времени. Ведь в песне 176 стихов. Поэтому остановимся на ключевых моментах.

Толкование псалма 118

В стихах 1-8 приводится описание необходимости следования заповедям. Не тем законам, которые люди создают для себя. Но тем, что установил Бог. Именно так возможно прийти в Царствие Божье.

Стихи 9 и 100 заостряет внимание на беспрекословном подчинении Господу. Только так возможно остаться чистым. Праведным. Не отступить от принятых обетов.

В стихах с 11 по 16 содержится перечисление человеческих качеств праведника. А также того, как он должен себя вести, чтобы остаться чистым перед Богом, людьми.

Стихи с 17 по 23 повествуют о просветлении. Просьбе, обращенной к Господу об «открытии очей». В обстановке постоянных гонений на иудеев, клеветничества, только Творец способен дать защиту верующим в него. Нет иного пути, кроме поклонения Создателю.

Певец признал, что выше Бога никого нет. Сила Господа велика. Неизмерима словами. Непонятна смертным. Нужно просто поклоняться Творцу. Молиться. Просить о защите, милости. Так гласят строки с 33 по 39. Как говорится в стихе 67, плен — это заслуженная кара для иудеев. Испытание, посланное свыше. Нужно просто принять это.

Стихи 69-70 повествуют о возвращении на Путь Истины. Все иудеи должны принять Господа. Отвергнуть учение язычников, поклонение идолам. Принять истинную веру. И стать сильнее, сплоченнее.

В стихах с  90 по 93 автор восторженно описывает величие Господа. Его силу. Могущество. Человек слаб, подвержен искушениям. Единственный выход — преклонить колена. Признать власть Бога над людьми.

Завершается псалом строкой «я заблудился, как овца потерянная». Это говорит о том, что без веры, Господа человек – ничто. Подобен заблудшему животному. Не знающему пути, истины.

Правила чтения

Те, кто давно пришел к вере, знают, что служение Богу не терпит шума, спешки, многолюдных мест. Это настоящее таинство. Общение православного, христианина в глубине своей души с Господом. Высказывание ему собственных пожеланий, просьба о защите. Данный псалом читается при свете свечи, зажженной лампаде. И обязательно в тишине. Дома – на русском. В храме – на церковнославянском.

Поделиться
Отправить
Класснуть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...
 рассчитывает на Вашу помощь!
Добавить комментарий